Umat Islam Terbahagi Kepada 73 Golongan, Hanya 1 yang akan masuk ke syurga..

Posted by RKP-V3 on 05:15 PM, 11-Apr-12

Under: TENTANG ISLAM

Nabi Muhammad S.A.W ada mengatakan di akhir zaman umat islam akan terpecah kepada 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu bertanya sahabat, bagaimana jika dia berada dalam zaman tersebut, lalu nabi Muhammad mengatakan; ”sentiasalah berpegang pada Al Quran dan sunnahku kuat-kuat.. Insyaallah kamu akan selamat." Sabda Nabi: "Al-Quran itu ada dua. Yang pertama ialah lahiriyah dan yang kedua ialah batiniah. Hendaklah umatku menguasai keduanya" (Kitab Sirul Asrar : Syeikh Abd.Qadir Al-Jelani) Riwayat yang terdapat dalam Mustadrak al Hakim 1/47 dari Katsir bin AbduLLah bin Amar bin 'Auf bin Zaid dari ayahnya, dari datuknya dia berkata yang bererti : "Kami duduk di sekitar RasuluLlah s.a.w di Masjid Nabawi lalu baginda berkata; "Sesungguhnya kamu semua kelak akan menempuh sunnah-sunnah umat yang sebelum kamu dengan sama sepertinya dan kamu semua akan mengambil seperti apa yang mereka ambil. Jika sejengkal kamu pun ikut sejengkal, jika sehasta kamu juga ikut sehasta dan jika sedepa kamu pun ikut sedepa sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak kamu juga akan ikut masuk ke dalamnya. Akan tetapi Bani Israel telah berpecah pada masa Nabi Musa menjadi 71 golongan, semuanya sesat kecuali satu golongan iaitu Islam dan jema'ahnya. Dan di masa Nabi Isa, Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan, semuanya sesat kecuali satu golongan iaitu Islam dan jemaahnya. Kemudian kamu semua akan berpecah menjadi 72 golongan, semuanya sesat kecuali satu golongan iaitu Islam dan jemaahnya". Hadith ini jelas menunjukkan bahawa Firqah Najiah itu adalah semua orang yang telah masuk Islam dan menjadi jema'ahnya. Dan orang yang Islam (Muslim) adalah mereka yang telah mengucapkan La ilaha illaLlah Muhammad RasuluLlah. Dialah kalimat yang menyebabkan orang Kafir yang mengucapkannya menjadi seorang Muslim. Makna seperti ini dikuatkan oleh hadith yang terdapat dalam Sahih Bukhari di mana Nabi s.a.w bersabda yang bererti : "Siapa yang mengucapkan La ilaha illaLLah maka dia pasti masuk syurga". 1 GOLONGAN ITU DIPECAHKAN PULA KEPADA 7 KATEGORI IAITU : 1. Para Rasul, 2. Para Nabi (Anbia), 3. Pada Siddiqin (Sahabat Rasulullah), 4. Para Aulia, 5. Para Wali, 6. Para Shuhada dan, 7. Para Mukmin Sebagai INSAN biasa, kita ini hanya ada dua kategori terakhir sahaja yang boleh di capai iaitu Para Shuhada dan Para Mukmin. CIRI-CIRI MENJADI SYUHADA 1. Mati Syahid dalam menyertai Perang brsama Rasulullah 2. Mati Syahid dalam menyertai Perang bagi menegakkan kedaulatan Agama Islam 3. Mati Syahid di dalam menyebarkan dakwah Islam sebenar 4. Mati Syahid jika dalam perjalanan ke tempat kerja dengan niat kerana Allah taala 5. Mati Syahid ketika bersalin 6. Mati Syahid kerana dibunuh demi menyelamatkan keluarga 7. (Sila rujuk bab Syuhada) CIRI-CIRI MENJADI MUKMIN Firman Allah: “ Sesungguhnya beruntunglah orang- orang yang beriman, (yaitu) orang- orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan ) yang tiada berguna…” (QS al-Mukminun: 1-11) 1. Khusyuk dalam shalat ; yakni shalat yang disertai rasa takut kepada Allah SWT dan ia yakin akan berjumpa dengan-Nya sehingga shalatnya dilaksanakan dengan penuh konsentrasi dan akan membekas dalam kehidupan sesudah shalat. Allah SWT berfirman; “ Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyu’, (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemuiTuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada- Nya, ” (Al-Baqarah; 45- 46). 2. Meninggalkan segala bentuk kesia-siaan; baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Hal ini karena keberadaan seorang Mukmin tentu saja harus memberimanfaat bagi manusia sehingga akan membuatnya menjadi manusia yang terbak didunia maupun di akhirat. Rasulullah saw bersabda; “ Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ” (HR Muslim). Begitu pula bila memiliki ilmu, seorang mukmin akan memanfaatkan ilmunya dengan baik agar ia tidak diazab. Rasulullah saw bersabda, “ Orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak memanfaatkannya, ” (HR Thabrani). 3. Menunaikan zakat sehingga hartanya bersih dari segala kemungkinan yang haram dan hatinya juga bersih dari sifat-sifat yang tercela dalam kaitan dengan harta,seperti kikir, terlalu cinta harta dan sebagainya. Zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk-bentuk mengeluarkan harta di jalan kebaikan sebagai ciri orang yang beriman, sehingga mereka pun mendapat jaminan surga dari Allah SWT. Firman Allah; “ Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, ” (QS at-Taubah: 111). 4. Menjaga kemaluan sehingga terhindar dari zina, yakni melakukan hubungan seksual kepada orang yang bukan istri atau suaminya. Kerana zina itu merupakan perbuatan tercela yang tidak mungkin dilakukan seorang mukmin sejati, kerananya hukuman untuk penzina sangat berat. 5. Memelihara amanah atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mukmin yang beruntung menyedari bahawa jika diberi kepercayaan dalam berbagai bentuk itu merupakan sesuatau yang akan selalu dijaga dan dipelihara. Sebab, hal itu merupakan sesuatau yang dipertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT. Firman-Nya, “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu, sedang kamu mengetahui, ” (QS al-Anfal: 27). Kerana sangat penting memelihara amanah sebagai salah satu kunci untuk mendapatkan keberuntungan, maka amanah itu tidak boleh dipisahkan dari iman seseorang sehinggalah dipastikan tiadanya iman bagi orang yang tidak mampu memelihara amanah. Rasulullah saw bersabda; “ Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna) agama seseorang yang tidak menunaikan janji, ” (HR Ahmad). 6. Memenuhi janji, baik janji kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Ketika manusia berjanji kepada Allah, seorang Mukmin akan memenuhinya, yakni selalu beribadah kepada-Nya. Allah SWT berfirman; “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan," (QS al- Fatihah:5). Begitu juga dengan janji sesama manusia yang nanti akan disoal di akhirat kelak. Allah SWT berfirman; “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya, ” (QS alIsra: 34). 7. Memelihara solat sehingga ia selalu menunaikan solat dengan sebaik-baiknya yang telah diwajibkan kepadanya . Dari solat yang ditunaikan dengan baik inilah, akan lahir dari dirinya keperibadian yang soleh yang selalu menunjukkan prinsip-prinsip solat dalam kehidupan sesudah solat, sehingga s0lat tidak sekadar dikerjakan, tapi didirikan yang mana kesannya boleh mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Allah SWT berfirman; " Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur’an) dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (solat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan,” (QS al-Ankabut: 45)

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

No comments yet. Why not make the first one!

New Comment

[Sign In]
Name:

Email:

Comment:
(Some BBCode tags are allowed)

Security Code:
Enable Images